NL

Britse Scoutsgroep in België? Informatie over wie wij zijn en wat wij doen in België!

 Het belangrijkste om te weten is dat wij scouts zijn en van scouting activiteiten genieten! Verder wat geschiedenis en uitleg.

Onze groep bestaat al sinds 1925, misschien zelfs langer. Wij weten de precieze tijdstip van de oprichting niet, want toen was er geen centrale registratie. De allereerste scouts in België hoorden bij een Britse groep in Brussel en kwamen samen in de zaal van een Brusselse Anglikaanse kerk.  Belgische jongeren hebben ze snel ontdekt en zo werd de eerste Belgische groep opgericht.

Onze groep in 1928

Vanaf 1925 bestaan er documenten over onze groep, die toen gevestigd was in een Anglikaanse gebouw in dezelfde buurt. Ooit waren er in Brussel twee Britse groepen, en ook nog groepen in Luik, Antwerpen en Grobbendonk.  Vandaag zijn er 4 Britse groepen in België: in  Tervuren/Brussels, Centraal Brussel, dichtbij Montgomery, Waterloo, en SHAPE, vlakbij Mons.

Wij zijn lid van British Scouting Overseas, een onderdeel van The Scout Association, en volgen hetzelfde programma als groepen in Groot Brittanië; wij dragen hetzelfde uniform en de leiding volgt dezelfde training. In 2012 werden wij ook nog lid van FOS Open Scouting, een Vlaamse scoutsbeweging.

logo_RGBWaarom een Engelstalige groep?

Er wonen duizenden Engelstalige buitenlanders in Brussel en de randgemeenten, vooral werkzaam bij  de multinationals, de EG en de NAVO. Vaak komen ze voor een tijdelijke opdracht.  De kinderen verhuizen mee en meestal volgen ze Engelstalig onderwijs. Ook de mensen die een langere opdracht hebben, behouden graag een link met hun eigen taal en cultuur. Wij nemen kinderen waarvan minstens één ouder Engelstalig is, of in het Engels naar school gaan. Wij zijn geen taalschool en we willen ook geen leden wegsnoepen bij de Belgische groepen.

Er is duidelijk een behoefte. Wij hebben meer dan 200 leden en een  wachtlijst! Er zijn zelfs kinderen genoeg om een tweede Brusselse groep op te richten, en in mei 2014 is er in Etterbeek een Bever speltak begonnen, die al in september 2014 aangevuld werd met welpen en in september 2015 met de jonggivers.

Soms worden we gevraagd waarom onze leden niet gewoon naar een Belgische groep gaan. Bij ons gaat het echter vooral om gezinnen die tijdelijk in België verblijven. 95% van de kinderen gaat met hun 18 jaar terug naar hun thuisland om te studeren. Weinigen komen daarna terug in België wonen. Veel gezinnen kennen weinig of geen Nederlands (of Frans), en dat maakt  de drempel naar een Belgische groep erg hoog. Een kleine percentage van onze kinderen worden tweetalig opgevoed, gaan naar lokale scholen, en zijn vaak ook in andere plaatselijke verenigingen actief. Zij komen dan bij ons om hun Engels op peil te houden, om zo nog met oma en opa te kunnen babbelen, of later vlot in het Engels te kunnen studeren!

Zwerfvuil oppikken inTervuren park

We proberen wel iets over onze omgeving aan te leren, b.v. door de brandweer en politie te  bezoeken. Wij doen ook graag mee aan acties zoals vuilnis opruimen in het park of geld inzamelen voor het goede doel, b.v.  voor een nieuwe overdekte eetplaats op De Kluis. Waar mogelijk doen wij ook mee aan activiteiten zoals De Gordel of de BLOSO Watersportdag. Wij staan open voor meer integratie, en willen graag meedoen aan  jeugdinitiatieven waar de taalbarrière niet al te groot is. Door de samenwerking met FOS hopen wij in de toekomst meer samen te kunnen werken met Vlaamse scouts.

Brandweer Overijse

Brandweer Overijse

1st Brussels? Maar jullie zijn in Tervuren, Vlaams-Brabant !

Wij hebben nooit een eigen gebouw gehad en door de jaren heen zijn wij meerdere keren verhuisd. In de jaren 70 kregen wij een nieuw onderkomen in de Vlaamse rand, bij de Britse School in Tervuren. Wij hebben toen besloten onze oorspronkelijke naam te behouden, wegens de lange geschiedenis van de groep en de naamsbekendheid van Brussel in het buitenland.

Jullie leiding lijkt niet echt jong…

In tegenstelling tot Belgische jeugdbewegingen is er bij Britse groepen helemaal geen beperking op de leeftijd van leiders. Als je het internationaal bekijkt, is het in veel landen zo. Bij ons kan men beginnen als hulpleiding  vanaf 14 jaar (altijd samen met volwassenen),  en als echte leiding vanaf  18 jaar. Van 14 t/m 25 kan men uiteraard ook nog een jeugdprogramma volgen.

In onze groep vertrekken de meeste 18 jarigen naar het buitenland om te studeren, en daarom bestaat de leiding vooral uit ouders van de jeugdleden. Als dat niet mocht, hadden wij geen groep meer! De leeftijd is niet zo belangrijk, maar het is wel noodzakelijk om nog actief en jong van geest te zijn,  van de activiteiten te kunnen genieten, en goed met de jongeren om te kunnen gaan.